Målselv Frivilligsentral

Velkommen til Målselv Frivilligsentral Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

                                               ------------------------------------

Vi har oppgaver som venter på å bli utført også i 2019. Kan du tenke deg å jobbe som frivillig? Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte.
Oppgaver hvor vi trenger frivillige:

Ledsagertjeneste til UNN Tromsø, Øyenlegesenteret Tromsø, UNN Narvik, DMS Finnsnes, men også til lege og tannlege på Andslimoen.
Kjøring - div oppdrag i nærområdet.
Praktisk arbeid
Hjelp på arrangement  (rigging, servering, vasking, rydding)
TV-innsamlingsaksjonen
Kafedrift på LHL Dagsenter
Kaffeservering på Målselv syke- og aldershjem
Andre ting som dukker opp :-)Ta kontakt med daglig leder på tlf 41 51 31 35 visst du kan tenke deg å jobbe som frivillig:-)

 

 

 

 

Kontakt

Øvreveien 30
9325 Bardufoss

Organisasjonsnummer
924049707

Sosiale media

2021 © Frivilligsentralen i Målselv